Pozew o rozwód

0
2084

Rozwód to bardzo trudny temat dla wielu osób. Każdy z małżonków przeżywa go na swój sposób. Statystyki są jasne, ludzie chętnie zawierają małżeństwa, jednak nie są one zbyt trwałe, kończą się niestety w sądzie. Cierpią na tym ludzie dorośli, jednak nie tylko oni, coraz częściej także dzieci. 

Zanim jednak podejmiemy ostateczną decyzję należy dobrze przygotować się nie tylko psychicznie, ale także co zrobić, by strona prawna była dla nas czymś mniej bolesnym.

W momencie gdy miłość dobiega końca każdy czuje żal, rozgoryczenie. Często jedynym, ostatecznym wyjściem okazuje się właśnie rozwód. Bardzo traumatyczne przeżycie w życiu każdego dorosłego człowieka. Zanim podejmiemy tę decyzję należy wszystkie za i przeciw dobrze rozważyć.

Według prawa uzyskanie rozwodu jest możliwe w momencie gdy pomiędzy małżonkami nastąpił rozkład pożycia zupełny i co ważne trwały. Zgłębiając temat bardziej dowiedzieć się możemy, że zostały pomiędzy tymi osobami zerwane wszystkie więzy duchowe, fizyczne i gospodarcze.

Pozew rozwodowy

Decyzja o rozwodzie to jedno, a złożenie pozwu to drugie. Człowiek bywa bardzo przewrotny, często w najmniej oczekiwanym momencie następuje odwrót jednej ze stron i niestety pojawia się problem. Rozwodu można po prostu nie uzyskać. Osoby zdeterminowane szybko odnajdą interesujące informacje, w jakiej jednostce należy złożyć stosowne dokumenty. Pozew, tak nazywany jest wniosek, składany jest w wydziale cywilnym okręgowego sądu. Warto wspomnieć, że jest to oddział, do którego przypisane było ostatnie miejsce zamieszkania małżonków.

Co zawiera pozew rozwodowy?

Prawidłowo wypełniony dokument powinien zawierać miejscowość oraz datę, oznaczenie sądu, do którego wniosek jest składany, a także inne elementy jak oznaczenie rodzaju pisma. Tak jest to pozew o rozwód. Ważne także jest oznaczenie stron (powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres), powoda – małżonka, osoby która chce rozwodu a także pozwanego – małżonka, osoby, z którą powód chce się rozwieść.

Innym  elementem są także dane pełnomocnika. W związku z czym często w wyszukiwarkę wpisywane jest hasło typu Adwokat Wrocław lub pokrewne. Jednak ten obowiazek wygstępuje tylko, gdy ustanowiony jest w sprawie. Podstawy za nami, zgłębiając druk mamy obowiązek oznaczyć żądania pozwu, dokładnie z czyjej winy powód chce orzec rozwód. Mamy do wyboru z winy jednego z małżonków, z obojga małżonków, a także najszybszy, mianowicie bez orzekania o winie.

Inna kwestia to oczywiście imiona i nazwiska osób, świadków, które mogą coś wnieść w sprawie, szczególnie na niekorzyść pozwanego. Jednym z ostatnich elementów jest żądanie zasądzenia kosztów postępowania od drugiej strony. Najważniejszym jednak punktem jest oczywiście uzasadnienie, które szczegółowo wyjaśnia okoliczności, które świadczą o braku pożycia małżeńskiego.

Dowody w sprawie

Wciąż wiele osób dokładnie nie zdaje sobie sprawy, co może być dowodem prawnym w sprawie. Najczęściej są to zeznania świadków, nagrania wideo oraz audio a także różnego rodzaju zdjęcia, smsy, inne wiadomości tekstowe, a także listy.

W momencie orzekania o winie małżonka ważne są także notatki policyjne z interwencji, obdukcje z pobicia, zaświadczenia od lekarza, a także najczęstszy wyrok o znęcanie się nad bliskimi.  Wśród dokumentów bardzo ważne okazać się także mogą zaświadczenia o pobycie na izbie wytrzeźwień, rachunki a także wszelkie inne notatki, dokumenty, które jasno świadczą o winie pozwanego.

Całkiem inaczej wygląda kwestia gdy w małżeństwie są dzieci, często pojawia się wniosek o alimenty, wtedy powód musi wykazać potrzeby dzieci, bieżące koszty utrzymania, nauki a także leczenia. W momencie gdy wnioskujemy o podział majątku trzeba wykazać majątek, który dotyczy sprawy.

Załączniki

Składając wniosek o rozwód należy dołączyć odpis aktu małżeństwa a także odpisy aktów urodzenia dzieci, dowody, które podane były w dokumencie, a także dowód opłaty od pozwu (stała opłata od pozwu 600zł, można ubiegać się o zwolnienie z poniesienia tych kosztów).

Zwieńczeniem całości jest podpis powoda. Najlepiej pozew stworzyć w trzech egzemplarzach, gdzie dwa są składane w sądzie, a trzeci warto pozostawić dla siebie.

______________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę.