Strona głównaBiznesCoaching i mentoring – porównanie obu pojęć

Coaching i mentoring – porównanie obu pojęć

Zarówno coaching i mentoring, pomaga w rozwoju kto chce mieć lepsze wyniki w swoim życiu bądź w pracy. Mają różne zadania, różne cele i różne narzędzia. Coaching i mentoring to pojęcia, które bardzo często są ze sobą mylone i warto przyjrzeć się temu jakich używają narzędzi i jaki jest model ich działania.

Coaching i jego narzędzia

Podstawowe narzędzie, którym posługuje się coaching to model GROW. Celem modelu jest wykorzystanie potencjału klienta. Właściwie zadawane pytania przez osobę prowadzącą coaching pomagają zmienić sposób myślenia. GROW, którym posługuje się coaching to:

  • Goal – cel. Ta część sesji ma określić czym ma zakończyć się coaching. Im dokładniej określony cel tym bardziej efektywny jest później cały proces.
  • Reality – rzeczywistość. Ta część ma określić jak na dzień aktualnie wygląda problem, którym się zajmujemy.
  • Options – możliwości. Coaching w tej części ma za zadanie określić wszelkie opcje, możliwości i sposób ich wykorzystania. To najbardziej kreatywna część.
  • Will, Way Forward – wola, kolejne kroki. Coaching kończy się dokładnym określeniem co należy zrobić. Wytycza kolejne kroki, zmianę sposobu myślenia lub ewentualnie zaniechanie aktualnych działań.

Mentoring i jego narzędzia

Mentoring posługuje się raczej przekazywaniem doświadczenia i wiedzy. Mentorem może być zarówno osoba z zewnątrz jak i bardziej doświadczony pracownik firmy. Mentoring również posługuje się konkretnymi narzędziami. Mentoring ma narzędzia raczej mniej kreatywne a bardziej analityczne.

  • Merytoryczna wiedza – w tym momencie bardziej doświadczona osoba przekazuje merytoryczną wiedzę.
  • Analiza sytuacji – tutaj mentoring zajmuje się bieżącą sytuacją w firmie, która wymaga rozwiązania.
  • Studium przypadku –mentoring zakłada tu analizę podobnych sytuacji w innych firmach lub u innych osób.

Coaching i mentoring różnią się od siebie w podstawowym założeniu. Używamy ich zależnie od potrzeby i celu. To przy projektowaniu zmian podejmuje się decyzję o wyborze coaching czy mentoring.

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne